Program süresi toplam 10 haftadır. Program 6’şar saatten toplam 9 hafta olarak planlanmış, içerik ilk 4 hafta Genel Satış Teknikleri, sonraki 5 hafta Dijital Satış Teknikleri olarak bölünmüştür. Son hafta ise değerlendirme sunumları yapılacaktır.

1 Hafta: Satış Geliştirme ve Ticari Pazarlama Faaliyetleri

 • Günümüz Rekabet Şartlarında Değişen Satış Stratejileri
 • Satış Görüşmelerinde Planlama ve Hazırlık (Müşteriyi tanımak)
 • Satış Stillerimiz
 • Satışta Kişisel Planlama ve Organizasyon
 • Müşteri İhtiyaçlarının Araştırılması
 • Satışta Hedef Belirleme
 • Müşteri Ziyaretinde Amacın İyi İfade Edilmesi
 • Müşteriden randevu alma                 
 • Başarılı Satış Görüşmeleri Yapma Yöntemleri
  • Dinlemek
  • Etkilemek
  • Bilgi Almak
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi, Geliştirme ve Sürdürme             
  • İtirazları Yönetmek
  • İkna
  • Satışı Kapatma
  • İlişkiyi Sürdürmek
  • İhtiyaca Çözüm
 • Teklif
  • Hazırlama
  • Takip etme
 • Finans ve Muhasebe
  • Vade
  • Tahsilat
  • Fatura Takibi
 • En Sık Yapılan Hatalar

2. Hafta: Profesyonel Satışçının Temel Özellikleri

 • Müşterilerimizin Dikkatini Nasıl Çekeriz?
 • Satışta Etkin İletişim (Soru Sorma, Dinleme, Beden Dili)
 • Satışta Özellik-Fayda İlişkisi
 • Satışta Müşteri İtirazları Karşılama
 • Farklı Satış Kapatma Teknikleri
 • Müşteri Takibi ve Memnuniyetinin Sağlanması
 • Görünüm
 • İletişim Becerileri
 • Beden Dili
 • Satış Araçları
 • Farklı müşteri tipleri
 • Davranış Modellerİ

3.Hafta: Satışta Sunum ve Karşındakini Etkileme

 • Sunum Teknikleri ve Sahne Performansı
 • Satış Sunumunda Ne ve Nasıl İlkeleri
 • Satış Sunumunun Çatısını Oluşturmak
 • Sunum Hazırlama (Görsel Malzeme )
 • Sunum Öncesi Genel Hazırlık
 • Sunum Öncesi Özel Hazırlık
 • Satış Sunumunda Altın Kurallar
 • Satış Sunumunda İzleyici Katma
 • Profesyonel Sunucunun Rolü ve Tutumu
 • Dikkatleri Yakalamak
 • Sorularla Başa Çıkabilmek
 • Sunum Kapanışı
 • Satış Stilleri
 • İkna Yöntemleri

4. Hafta: İleri Satış Teknikleri ve Müzakere

 • Müzakere Teknikleri
 • Müzakere Stilinizi Tanıyın
  • Güçlü ve Gelişime Açık Yönleriniz
  • Karşı Tarafın Müzakere Stilini Anlamak
 • Müzakere için Kritik Beceriler
  • Ön Hazırlık
  • Soru Sorma
  • Satır Aralarını Okuma
  • Dinleme
  • Güven
 • Müzakerede Üç Adım
  • Müzakere Öncesi Hazırlık
  • SWOT
  • Strateji
  • Roller
 • Müzakere Sırasında İletişimsel Beceriler
  • Açılış
  • Ana İfadeler
  • İtirazlar ve Direnç
  • Taktikler
 • Müzakere Sonrası
  • Takip

5. Hafta

 • Sektör dinamikleri
 • Sektör analizi ve takibi
 • Ekosistem
 • Verification, viewability, brand safety tanımları.
 • Bilgi ve veri kaynakları
 • Brief anlama (RV/Ajans ne ister?)
 • Bire bir pazarlama

6. Hafta – Satacağın ürünü tanı

 • Hedef kitle (satılan ürün ve mecra bazında, belirleme, tanıma ve hazırlık)
 • Envanter
 • Terminoloji
  • Dijital Terimler
  • Hesaplamalar
 • Fiyatlama (Karlılık)
  • Ürün
  • Mecra
  • Hizmet
 • Satış Metrikleri
 • KPI’lar

7. Hafta – Brief’ten kampanyaya yaratıcı süreçler

 • Kreatif
  • Reklam Boyutları - Formatları
  • Web sitesi ölçüleri
  • Mobil ölçüler
  • Diğerleri…
 • Haber takip etme
 • Özel günlerin takibi
 • Kampanyanın hayat çizgisi
 • Son haftaki role playing için brief verilecek
   

8. Hafta – Her formatın satışı farklıdır.

 • Display reklamcılık nasıl satılır?
 • Video nedir? Nasıl satılır?
 • İçerik Pazarlaması/Native nedir? Nasıl satılır?
 • Oyun nedir? Nasıl satılır?
 • Performans nedir? Nasıl satılır?
 • Audience nedir? Nasıl satılır?
 • Mobil uygulamalar -Blippar, Shazam…. (Etkin mobil reklam modelleri)
 • Sosyal Medya senin rakibindir onu da anla…

9. Hafta

 • Etik Değerler
 • Satışcılıktan Danışmanlığa geçiş
 • Raporlama & Rapor Okuma
 • Sadakat ve cross sale
 • Entegre medya planlaması (diğer markaların güçlü yönleri, rakiplerin durumu…)
 • Ölçümleme araçları (Nielsen, Gemius, Doubleclick, Sizmek, Bluekai…)

10. Hafta

 • Sınav (Role Playing)