Program 6’şar saatten toplam 9 hafta olarak planlanmış, içerik ilk 4 hafta Genel Satış Teknikleri, sonraki 5 hafta Dijital Satış Teknikleri olarak bölünmüştür.

Eğitim Hakkında:

Medya dünyası değişiyor. Gelişen teknolojiler iş yapma mekanizmalarını ve dolayısıyla iş yapma şekillerimizi de geliştirerek değiştiriyor.

Programın temel amacı değişen medya dünyasına uyum sağlama sürecini hızlandırmak, değişken koşullarda bile satış profesyonellerinin etkin sonuçlar elde etmelerine destek vermektir. Bu kapsamda “farkındalık” + “bilgi ve beceri kazanımı” + “deneyim paylaşımı” + “uygulama ve değerlendirmelerden” oluşan bir kurgu hazırlanmıştır.

Katılımcıların kazanımlarını alışkanlıklara dönüştürmeleri amacıyla hem satış süreç yönetimi, hem ihtiyaçların ortaya çıkarılması becerisi, hem de uygulamalar ağırlıklı olarak programda yer almaktadır.

Programa Kimler Katılmalı?

 • “Dijital medya satışı yapmak istiyorum” demek isteyen sektör profesyonelleri
 • Ajansta çalışan medya yöneticileri
 • Dijital medya satışı konusunda çalışmayı hedefleyen yeni mezunlar

Kazanımlarınız:

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar;

 • Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan programın bir parçası olacaktır.
 • ​Öncelikle yeni dünyanın kendisi kadar yeni olan ve sayısı hızla artan kavramlarını/terminolojisini/hesaplarını, olası senaryoları ve rapor okumayı öğrenecektir.
 • ​​Sektörün önde gelen isimleriyle tanışma ve iletişim kurma imkânı bulacaktır.
 • Kendi satış stillerini keşfederek, nasıl daha az enerji ile daha hızlı ve etkin sonuç alma konusunda beceriler geliştirecektir.
 • Bu kapsamda; hızla koşulları ve müşteri beklentilerini analiz etme, ardından net bir teklif geliştirme ve satışı kapatma konusunda yetkinlikler kazanacaktır.
 • Müşteri profiline göre en uygun iletişim dilini kullanarak, daha proaktif olma becerisini geliştirecektir
 • Satış süreç yönetimini kurgulamayı ve uygulamayı kolaylıkla gerçekleştirecektir.
 • Müşterilerde deneyim yaşatarak sonuç alma konusunda farkındalık sağlayacaktır.
 • Etkin soru sorma, dinleme, özellik-fayda ilişkisi konularında farkındalık sağlayacak ve müşterilerde satın alma konusunda istek uyandırma becerisini geliştirecektir.
 • Müşteri itirazlarını karşılama ve zor durumları yönetme konusunda teknikleri öğrenecektir.
 • Farklı satış kapama modelleri ve müşteri takibi konusunda yetkinliklerini geliştirecektir.

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuları içeren katılımcı rehberi dağıtılmaktadır.

Eğitim Stili: Eğlenceli, farklı öğrenme modellerinin kullanıldığı, rahat ve interaktif bir yaklaşım, Satış Yetkinlikleri Analiz Testi, tartışma ve değerlendirmeler, oyunlar, rol canlandırma uygulamaları, çeşitli, güncel, renkli ve dramatik örneklemeler ağırlıklı bir programdır.

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar